Nokia 105 - Имплантирани медицински устройства

background image

Имплантирани медицински устройства

За избягване на евентуални смущения, производителите на медицински устройства за имплантиране препоръчват

спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичното устройство и имплантираното

медицинско устройство. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.

Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си.

Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.

Да изключат безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.

Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквито и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско

устройство, се консултирайте с вашия лекар.