Nokia 105 - Малки деца

background image

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на

малки деца.