Nokia 105 - Потенциално взривоопасни среди

background image

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в потенциално взривоопасни среди, например в близост до помпите на бензиностанция.

Искрите могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до нараняване или смърт. Съобразявайте се с

ограниченията в районите в близост до гориво, химически заводи или места, където се извършват взривове. Районите с

потенциално експлозивна атмосфера може да не са ясно обозначени. Това обикновено са места, в които е препоръчително

да изключите двигателя, под палубата на кораби, в комплекси за прехвърляне или съхранение на химикали и в които

въздухът съдържа химикали или частици. Проверете при производителите на автомобили, използващи втечнен газ

(например пропан или бутан), дали това устройство може да се използва безопасно в близост до тях.