Nokia 105 - Сертификационна информация (SAR)

background image

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.
За информация относно SAR вижте отпечатаното ръководство на потребителя или посетете www.nokia.com/sar.