Nokia 105 - Слух

background image

Слух

Предупреждение: Когато използвате слушалки, е възможно те да повлияят на способността ви да чувате външни

шумове. Не използвайте слушалки, в случай че това може да застраши вашата безопасност.

Някои безжични устройства могат да предизвикат смущения в някои слухови апарати.