Nokia 105 - Спешни повиквания

background image

Спешни повиквания

1. Уверете се, че устройството е включено.

2. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.
Възможно е да се наложи да направите и следното:

Поставете SIM карта в устройството.

Изключете ограниченията на повиквания в устройството си, каквито са забрана на повиквания, фиксирано набиране

или затворена група контакти.

Ако клавишите на устройството са заключени, отключете ги.

3. Натиснете клавиша за край няколко пъти, докато се появи началният екран.

4. Въведете официалния номер за спешни повиквания за вашето местонахождение към съответния момент. Номерата за

спешни повиквания са различни в различните местоположения.

5. Натиснете клавиша за повикване.

6. Предайте необходимата информация колкото е възможно по-точно. Не прекратявайте разговора, докато не получите

разрешение за това.
Когато включите устройството за първи път, получавате подкана да създадете акаунт в Nokia. За да осъществите спешно

повикване, докато конфигурирате акаунта, натиснете клавиша за повикване.

Важно: Активирайте както клетъчните, така и интернет повикванията, ако телефонът поддържа интернет

повиквания. Телефонът може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и чрез

вашия доставчик на интернет повиквания. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва

© 2014 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

20

background image

да разчитате единствено на което и да е безжичен телефон за осъществяване на крайно необходими комуникации,

например бърза медицинска помощ.