Nokia 105 - Зареждане на батерията

background image

Зареждане на батерията

Батерията е фабрично заредена до известна степен, но може да се наложи да я заредите, за да

можете да използвате телефона.
1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.

© 2014 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

6

background image

2. Включете зарядното устройство в телефона. Вижте 5 на страница 20. Когато приключите,

изключете зарядното устройство от телефона и след това – от електрическия контакт.