Nokia 105 - Промяна на силата на звука

background image

Промяна на силата на звука

Можете да управлявате звука по няколко начина.
1. Превъртете наляво или надясно, за да промените силата на звука.

Сила на звука

2. Можете да свържете съвместима слушалка или друго съвместимо устройство чрез конектора

за слушалки.

© 2014 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

8

background image

3. За да използвате високоговорителя за повиквания, изберете Вис.гов.. С него можете да

слушате и радио.

Вис.гов.

00:15:08

987654321

© 2014 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

9