Nokia 105 - Смяна на тона на звънене

background image

Смяна на тона на звънене

Задайте различен тон на звънене за всеки профил.
1. Изберете Меню > Настройки > Настройки на тона.

Избери

Настройки на

дисплея

Настройки на

тона

Настройки

2. Изберете Тон на звънене.

Избери

Сила на звънене

Настройки тон

Тон на звънене

Nokia Tune

3. Изберете тон на звънене и изберете ОК.

Airy

Bold
Brook
ОК

Тон звънене

Beach

Съвет: За да превключите бързо към профила без звук, натиснете и задръжте #.

© 2014 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

12