Nokia 105 - Осъществяване или отговаряне на повикване

background image

Осъществяване или отговаряне на повикване

Прочетете надолу, за да научите как да осъществявате или приемате повиквания с вашия нов

телефон.
1. Въведете тел. номер.
За да въведете символа + за международни повиквания, натиснете * два пъти.

3456789

12

2. Натиснете

, за да осъществите повикването. За да приключите разговора, натиснете

.

123456789

Набиране

3. Когато някой ви позвъни, натиснете

, за да отговорите.

ви търси

987654321