Nokia 105 - Zdravotnické přístroje

background image

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení

nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před

působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.