Nokia 105 - Odstranění soukromého obsahu ze starého telefonu

background image

Odstranění soukromého obsahu ze starého telefonu

Když si koupíte nový telefon nebo svůj telefon chcete zlikvidovat nebo recyklovat z jiného důvodu,

můžete soukromý obsah odstranit následujícím způsobem.
Při odstraňování soukromého obsahu z telefonu dbejte na to, zda odstraňujete obsah z paměti

telefonu nebo ze SIM karty.
1. Pro odstranění zpráv zvolte možnost Menu > Zprávy > Odstranit zprávy.

2. Přejděte do složky, kterou chcete vyprázdnit, a zvolte možnost Vše nebo Všechny přečtené.

Chcete-li z telefonu odstranit všechny zprávy, vyprázdněte postupně všechny složky.

3. Pro odstranění kontaktů zvolte možnost Menu > Kontakty > Odstranit > Odstranit vše a vyberte

místo.

4. Pro odstranění informací o hovorech zvolte možnost Menu > Výpis volání > Odstranit sez. posl.

hovorů > Všechno.

5. Zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý soukromý obsah.
Odebrání veškerého obsahu z telefonu a obnovení původního nastavení

Chcete-li telefon vrátit do nastavení z výroby a odstranit všechna data, zadejte na domovské

obrazovce kód *#7370#.

© 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

18