Nokia 105 - Prozkoumání telefonu

background image

Prozkoumání telefonu

Telefon můžete prozkoumat po jediném stisknutí tlačítka.
1. Chcete-li zobrazit aplikace a funkce telefonu, stiskněte tlačítko Menu.

Menu

2. Chcete-li přejít k některé aplikaci nebo funkci, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo či

vpravo.

3. Pro spuštění aplikace nebo vybrání funkce stiskněte tlačítko Zvolit.

Zvolit

4. Chcete-li se vrátit k předchozímu zobrazení, stiskněte tlačítko Zpět.

Zpět

5. Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko

.

© 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

10

background image

6. Chcete-li použít svítilnu, dvakrát stiskněte navigační tlačítko nahoru. Chcete-li svítilnu vypnout,

stiskněte jednou nahoru. Nesviťte nikomu do očí.

Jdi na

Menu