Nokia 105 - Psaní textu

background image

Psaní textu

Psaní na klávesnici je snadné a zábavné.
Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud není zobrazen požadovaný znak.
Psaní mezer

Stiskněte tlačítko 0.
Psaní speciálních znaků a interpunkce

Podržte stisknuté tlačítko *.
Přepínání velikosti písmen

Opakovaně stiskněte tlačítko #.
Psaní čísel

Podržte stisknuté tlačítko #. Chcete-li se vrátit do režimu písmen, stiskněte a podržte tlačítko #.