Nokia 105 - Telefoni sisselülitamine

background image

Telefoni sisselülitamine

Kas olete valmis? Lülitage telefon sisse ja hakake seda kasutama.
1. Vajutage ja hoidke all toitenuppu.

2. Kellaaja määramiseks vajutage juhtnuppu üles või alla. Vajutage klahvi OK.

:00

09

OK

3. Kuupäeva määramiseks vajutage juhtnuppu üles või alla. Vajutage klahvi OK. Teie telefon on nüüd

valmis.

OK

Kuupäev:

.01.2013

01

© 2014 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

7