Nokia 105 - Sisestusabi kasutamine

background image

Sisestusabi kasutamine

Kirjutamise kiirendamiseks arvab telefon, mida te kirjutama hakkate. Sisestusabi põhineb seadmes

asuval sõnastikul. See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.
1. Valige Valikud > Sõnastik ja keel.

2. Alustage sõna tippimist. Soovitud sõna kuvamisel vajutage klahvi 0.
Sõna muutmine

Vajutage korduvalt klahvi *, kuni kuvatakse soovitud sõna.
Uue sõna lisamine sõnastikku

Kui teie soovitud sõna pole sõnastikus, kirjutage sõna, valige Tähth. ja tippige sõna.
Sisestusabi ja tavalise tekstisisestuse vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage korduvalt klahvi #.

© 2014 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

11

background image

Sisestusabi väljalülitamine

Valige Valikud > Sõnastik > Väljas.