עזרה Nokia 105

background image

ךירדמ

שמתשמל

Nokia 105

הסריג

1.1

HE