Nokia 105 - Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

background image

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.
Za informacije o SAR-u pogledajte tiskani korisnički priručnik ili idite na www.nokia.com/sar.