Nokia 105 - Upotreba prediktivnog teksta

background image

Upotreba prediktivnog teksta

Da biste ubrzali pisanje, telefon može pogoditi što započinjete pisati. Prediktivni tekst zasniva se na

ugrađenom rječniku. Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.
1. Odaberite Opcije > Rječnik i jezik.

2. Počnite pisati riječ. Kada se prikaže riječ koju želite, pritisnite 0.
Promjena riječi

Uzastopno pritišćite * dok se ne prikaže riječ koju želite.
Dodavanje nove riječi rječniku

Ako se riječ koju želite ne nalazi u rječniku, unesite riječ, odaberite Slovkanje i unesite riječ.
Prebacivanje između prediktivnog i tradicionalnog teksta

Uzastopno pritišćite #.

© 2014 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

11

background image

Isključivanje prediktivnog teksta

Odaberite Opcije > Rječnik > Rječnik isključen.