Nokia 105 - Postavljanje alarma

background image

Postavljanje alarma

Upotrebljavajte svoj telefon kao budilicu.
1. Odaberite Izbornik > Sat > Postavi alarme.

Odaberi

Zvuk alarma

Sat za alarm

Postavi alarme

Uobičajeni

2. Odaberite alarm.

Odaberi

Alarm2

Postavi alarme

Alarm1

Isključeno

Isključeno

Savjet: Možete postaviti do pet različitih alarma.

3. Da biste postavili sat, pritisnite prema gore ili prema dolje. Da biste postavili minute, pritisnite

desno, a zatim gore ili dolje. Pritisnite U redu.

:00

08

© 2014 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

16