Nokia 105 - Numerių išsaugojimas penkiose atskirose telefonų knygose

background image

Numerių išsaugojimas penkiose atskirose telefonų knygose

Jei norite naudoti atskiras telefonų knygas, išsaugokite adresatus telefono atmintyje.
1. Paspauskite Meniu ir pasirinkite Adresų knyga > Parametrai.

2. Jei norite naudoti telefono atmintį, pasirinkite Naudojama atmintis > Telefono.

3. Pasirinkite Daugiagrupė telefonų knyga > Telefonų knygos stilius > Daugiagr. tel. knyg..

4. Jei norite į telefonų knygą įtraukti adresatą, paspauskite Meniu ir pasirinkite Adresų knyga >

Parametrai.

5. Pasirinkite Daugiagrupė telefonų knyga > Tvarkyti adresatus.

6. Pasirinkite adresatą ir pažymėkite telefonų knygą.

7. Paspauskite Atlikta ir išsaugokite keitimus.
Norimos naudoti telefonų knygos pasirinkimas

Pasirinkite Daugiagrupė telefonų knyga > Pasirinkta telefonų knyga ir norimą naudoti telefonų

knygą.
Telefonų knygos pervardijimas

Pasirinkite Daugiagrupė telefonų knyga > Pervardyti telefonų knygas ir telefonų knygą, įrašykite

vardą ir paspauskite Gerai.