Nokia 105 - Pranešimų siuntimas ir gavimas

background image

Pranešimų siuntimas ir gavimas

Palaikykite ryšį su draugais ir šeima rašydami tekstinius pranešimus.
1. Pasirinkite Meniu > Pranešimai.

2. Pasirinkite Naujas pranešimas.

3. Parašykite pranešimą.

4. Pasirinkite Funkcijos > Siųsti.

5. Įveskite telefono numerį ir pasirinkite Gerai. Pranešimas išsiųstas.

6. Norėdami perskaityti gautą pranešimą, pradiniame ekrane pasirinkite Rodyti.

7. Jei norite perskaityti likusią pranešimo dalį, paspauskite žemyn.

© 2014 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo.

14

background image

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų

skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali

imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Simboliai su kirčiais, kiti ženklai ar kitos

kalbų parinktys užima daugiau vietos ir mažina vienu pranešimu siunčiamų simbolių skaičių.

© 2014 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo.

15