Nokia 105 - Implantuoti medicinos prietaisai

background image

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicininių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso būtų

išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys

tokius prietaisus:

turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;

nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje.

turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;

išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;

turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininiu prietaisu, teiraukitės savo sveikatos

priežiūros įstaigos darbuotojų.