Nokia 105 - Klausa

background image

Klausa

Perspėjimas: Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę

jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.