Nokia 105 - Potencialiai sprogios aplinkos

background image

Potencialiai sprogios aplinkos

Išjunkite prietaisą galimai sprogioje aplinkoje, pvz., arti degalų siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti

sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai,

laikykitės taikomų ribojimų. Galimai sprogios aplinkos sritys gali būti neaiškiai pažymėtos. Tai paprastai būna sritys, kur

rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir

sritys, kur ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas

arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.