Nokia 105 - Transporto priemonės

background image

Transporto priemonės

Radijo signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas.

Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.
Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant gali kilti pavojų ir gali nustoti

galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir

veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba

priedais. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.