Nokia 105 - Modinātāja signāla uzstādīšana

background image

Modinātāja signāla uzstādīšana

Izmantojiet savu tālruni kā modinātāju.
1. Izvēlieties Izvēlne > Pulkstenis > Uzstādīt signālus.

Paņemt

Signāls

Modinātājs

Uzstādīt signālus

Standarta

2. Izvēlieties modinātāja signālu.

Paņemt

2. modinātājs

Uzstādīt signālus

1. modinātājs

Izslēgts

Izslēgts

Padoms. Varat iestatīt piecus dažādus modinātāja signālus.

3. Lai iestatītu stundu, nospiediet taustiņu uz augšu vai uz leju. Lai iestatītu minūtes, nospiediet

taustiņu pa labi un pēc tam uz augšu vai uz leju. Nospiediet Labi.

:00

08

© 2014 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

17