Nokia 105 - Numuru saglabāšana piecos atsevišķos tālruņu katalogos

background image

Numuru saglabāšana piecos atsevišķos tālruņu katalogos

Lai lietotu atsevišķus tālruņu katalogus, saglabājiet kontaktus tālruņa atmiņā.
1. Nospiediet Izvēlne un izvēlieties Kontakti > Uzstādījumi.

2. Lai lietotu tālruņa atmiņu, izvēlieties Lietotā atmiņa > Tālrunis.

3. Izvēlieties Vairākas tālruņu grāmatas > Tālruņu grāmatas stils > Vairākas tālr. gr..

4. Lai tālruņu katalogam pievienotu kontaktu, nospiediet Izvēlne un izvēlieties Kontakti >

Uzstādījumi.

5. Izvēlieties Vairākas tālruņu grāmatas > Pārvaldīt kontaktus.

6. Izvēlieties kontaktu un atzīmējiet tālruņu katalogu.

7. Nospiediet Gatavs un saglabājiet izmaiņas.
Izmantojamā tālruņu kataloga izvēle

Izvēlieties Vairākas tālruņu grāmatas > Pašreizējā tālruņu grāmata un izmantojamo tālruņu

katalogu.
Tālruņu kataloga pārdēvēšana

Izvēlieties Vairākas tālruņu grāmatas > Pārdēvēt tālruņu grāmatas un tālruņu katalogu, ierakstiet

vārdu un nospiediet Labi.