Nokia 105 - Implantētas medicīniskās ierīces

background image

Implantētas medicīniskās ierīces

Lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem, implantēto medicīnisko ierīču ražotāji iesaka

nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp bezvadu ierīci un medicīnisko ierīci. Personām, kurām ir šādas ierīces,

ir jāievēro šādi noteikumi:

Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.

Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.

Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.

Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.

Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes

speciālistu.