Nokia 105 - Potenciāli sprādzienbīstamas vietas

background image

Potenciāli sprādzienbīstamas vietas

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piemēram, blakus degvielas uzpildes sūkņiem. Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai

aizdegšanos, radot traumas vai izraisot nāvi. Ievērojiet ierobežojumus ar degvielu saistītās vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās,

kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt

transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķimikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir

ķimikālijas vai vielu daļas. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas

šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.