Nokia 105 - Tekstvoorspelling gebruiken

background image

Tekstvoorspelling gebruiken

Als u sneller wilt schrijven, kan uw telefoon raden wat u wilt gaan schrijven. Tekstvoorspelling is

gebaseerd op een ingebouwd woordenboek. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.
1. Selecteer Opties > Woordenboek en de taal.

2. Begin met het schrijven van een woord. Druk op 0 wanneer het gewenste woord wordt

weergegeven.
Een woord wijzigen

Druk herhaaldelijk op * totdat het gewenste woord wordt weergegeven.
Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek

Als het gewenste woord niet in het woordenboek staat, schrijft u het woord, selecteert u Spellen en

voert u het woord in.
Schakelen tussen tekstvoorspelling en gewone tekst

Druk herhaaldelijk op #.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

11

background image

Tekstvoorspelling uitschakelen

Selecteer Opties > Woordenboek > Woordenboek uit.