Nokia 105 - Pojazdy

background image

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów

elektronicznych w pojazdach mechanicznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta

wyposażenia.
Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzać tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja zagraża

bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia

bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i

akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych czy wybuchowych materiałów. Nie trzymaj swojego urządzenia

lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.