Nokia 105 - Słuch

background image

Słuch

Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona.

Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.