Nokia 105 - Wiadomości pomocy technicznej

background image

Wiadomości pomocy technicznej

Aby pomóc użytkownikom jak najlepiej wykorzystać możliwości telefonu i usług, firma Microsoft Mobile wysyła bezpłatne,

dostosowane wiadomości SMS. Wiadomości zawierają wskazówki, porady i pomoc.
Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, wybierz Menu.
Aby korzystanie z usług opisanych powyżej było możliwe, podczas pierwszego uruchomienia telefonu informacje, takie jak numer

telefonu, numer seryjny telefonu i niektóre dane identyfikacyjne związane z usługą telefonii komórkowej, są przesyłane do firmy

Microsoft Mobile. Niektóre lub wszystkie takie informacje mogą być przesyłane do firmy Microsoft Mobile podczas aktualizacji

oprogramowania. Informacje uzyskane od użytkowników mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami zachowania prywatności

dostępnymi pod adresem www.nokia.com.