Nokia 105 - Włączanie telefonu

background image

Włączanie telefonu

Możemy zaczynać? Włącz telefon i zacznij go używać.
1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.

2. Aby ustawić czas, naciskaj klawisze w górę lub w dół. Naciśnij OK.

:00

09

OK

3. Aby ustawić datę, naciskaj klawisze w górę lub w dół. Naciśnij OK. Telefon jest już gotowy.

OK

Data:

.01.2013

01

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

7