Nokia 105 - Zmiana dźwięku dzwonka

background image

Zmiana dźwięku dzwonka

Ustaw odrębny dźwięk dzwonka dla każdego profilu.
1. Wybierz Menu > Ustawienia > Ustawienia dźwięków.

Wybierz

Ustawienia

wyświetlania

Ustawienia

dźwięków

Ustawienia

2. Wybierz Dźwięk dzwonka.

Wybierz

Głośność ...

Ust. dźwięków

Dźwięk dzwonka

Nokia Tune

3. Wybierz dźwięk dzwonka, a następnie OK.

Airy

Bold
Brook
OK

Dźw. dzwonka

Beach

Wskazówka: Aby szybko włączyć profil bez dźwięku, naciśnij i przytrzymaj #.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

12