Nokia 105 - Zasady obowiązujące po sprzedaży

background image

Zasady obowiązujące po sprzedaży

Potrzebujesz pomocy po zakupie telefonu?

Aby uzyskać pomoc i porady, udaj się do punktu, w którym sprzedano Ci telefon.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

19

background image

Informacje dotyczące funkcji

1 Zdjęcia przedstawione w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od tych widocznych na ekranie urządzenia.
2 Obszar anteny jest wyróżniony.
3 Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić

żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.
4

Ważne: To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku ze standardową kartą SIM (zob. ilustracja). Korzystanie z

niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.

Przed użyciem karty SIM z wycięciem na kartę miniUICC skonsultuj się ze swoim operatorem komórkowym.

5 Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć nawet 20 minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania.
6 Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio nie należy

podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego

niż zalecane do użytku z tym urządzeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.
7

Uwaga: Możesz ustawić w telefonie żądanie podania kodu zabezpieczającego. Wstępnie ustawiony kod to 12345, ale

możesz go zmienić, aby chronić swoje dane osobowe i informacje prywatne. Uwaga: jeśli zmienisz kod, musisz go

zapamiętać, ponieważ firma Microsoft Mobile nie będzie mogła go wprowadzić za Ciebie ani pominąć tego kroku.