Nokia 105 - Pentru siguranța dvs.

background image

Pentru siguranța dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală.

Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.

OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII
Opriți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate

provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea

dispozitivelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de

explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE
Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un

autovehicul. Prima grijă a dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța

circulației.

INTERFERENȚE
Toate aparatele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.

SERVICE CALIFICAT
Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.

ACUMULATORI, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII
Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și alte accesorii omologate de Microsoft Mobile

pentru a fi utilizate cu acest aparat. Nu conectați între ele produse incompatibile.
PĂSTRAȚI APARATUL ÎN STARE USCATĂ
Aparatul nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.

PROTEJAȚI-VĂ AUZUL
Pentru a împiedica apariția problemelor de auz, evitați audițiile îndelungate la volume mari.

Fiți precaut când țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

© 2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

4