Nokia 105 - Pst

background image

Pst...

Acest ghid nu este singurul...
Pentru a accesa online ghidul utilizatorului și ajutor pentru depanare, vizitați www.microsoft.com/

mobile/support/.
Pentru informații privind termenii serviciilor Microsoft Mobile și Politica de confidențialitate, accesați

www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

© 2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

2