Nokia 105 - Ukladanie telefónnych čísel v piatich odlišných telefónnych zoznamoch

background image

Ukladanie telefónnych čísel v piatich odlišných telefónnych zoznamoch

Ak chcete použiť odlišné telefónne zoznamy, uložte kontakty do pamäte telefónu.
1. Stlačte tlačidlo Menu a vyberte položku Kontakty > Nastavenia.

2. Ak chcete použiť pamäť telefónu, zvoľte položku Voľba pamäte > Telefón.

3. Vyberte položku Rozčlenený telefónny zoznam > Štýl telefónneho zoznamu > Rozčl. tel.

zoznam.

4. Ak chcete pridať kontakt do telefónneho zoznamu, stlačte tlačidlo Menu a zvoľte položku

Kontakty > Nastavenia.

5. Vyberte položku Rozčlenený telefónny zoznam > Spravovať kontakty.

6. Zvoľte kontakt a označte telefónny zoznam.

7. Stlačte tlačidlo Hotovo a uložte zmeny.
Výber telefónneho zoznamu, ktorý sa má použiť

Zvoľte položku Rozčlenený telefónny zoznam > Aktuálny telefónny zoznam a telefónny zoznam,

ktorý sa má požiť.
Premenovanie telefónneho zoznamu

Zvoľte položku Rozčlenený telefónny zoznam > Premenovať telefónne zoznamy a telefónny

zoznam. Napíšte meno a stlačte tlačidlo OK.