Nokia 105 - Správy podpory

background image

Správy podpory

Od spoločnosti Microsoft Mobile budete dostávať bezplatné prispôsobené textové správy, vďaka ktorým budete môcť využívať

telefón aj služby na maximum. Tieto správy obsahujú tipy, triky a podporu.
Ak tieto správy nechcete dostávať, zvoľte položku Menu.
S cieľom poskytovať vyššie uvedenú službu sa pri prvom použití telefónu pošle do spoločnosti Microsoft Mobile číslo mobilného

telefónu, sériové číslo telefónu a niektoré identifikátory aktivácie mobilných služieb. Niektoré alebo všetky informácie sa môžu

do spoločnosti Microsoft Mobile odoslať aj pri aktualizácii softvéru. Tieto informácie sa môžu použiť spôsobom špecifikovaným

v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese www.nokia.com.