Nokia 105 - Zdravotnícke prístroje

background image

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiofrekvenčných prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne

chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícky prístroj adekvátne chránený pred externou

rádiofrekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja.