Nokia 105 - Nastavenie budenia

background image

Nastavenie budenia

Telefón môžete používať ako budík.
1. Zvoľte položku Menu > Hodiny > Nastavenie budenia.

Zvoľ

Tón budenia

Budík

Nastavenie budenia

Štandardný

2. Zvoľte budenie.

Zvoľ

Budík 2

Nastavenie budenia

Budík 1

Vypnutý

Vypnutý

Tip: Môžete nastaviť až päť jednotlivých budení.

3. Hodinu nastavíte stláčaním tlačidla nahor alebo nadol. Minúty nastavíte stlačením tlačidla doprava

a potom nahor alebo nadol. Stlačte tlačidlo OK.

:00

08

© 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

17