Nokia 105 - Odstránenie súkromného obsahu z telefónu

background image

Odstránenie súkromného obsahu z telefónu

Ak si kúpite nový telefón alebo inak chcete zlikvidovať alebo recyklovať telefón, naučte sa, ako môžete

odstrániť súkromné informácie a obsah.
Pri odstraňovaní súkromného obsahu z telefónu, venujte pozornosť tomu, či odstraňujete obsah z

pamäte telefónu alebo SIM karty.
1. Ak chcete odstrániť správy, vyberte položku Menu > Správy > Vymazať správy.

2. Prejdite do zložky, ktorú chcete vyprázdniť, a vyberte položku Všetky alebo Všetky prečítané. Ak

chcete odstrániť všetky správy z telefónu, vyprázdnite všetky zložky samostatne.

3. Ak chcete odstrániť kontakty, vyberte položku Menu > Kontakty > Vymazať > Vymazať všetko a

príslušné umiestnenie.

4. Ak chcete odstrániť informácie o hovore, vyberte položku Menu > Register > Vymazať zoz. posl.

hovorov > Všetky.

5. Presvedčte sa, že všetok súkromný obsah sa odstránil.
Odstránenie obsahu z telefónu a obnovenie pôvodných nastavení

Obnovte pôvodné nastavenia telefónu a odstráňte všetky svoje údaje. Potom na úvodnom displeji

zadajte reťazec *#7370#.

© 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

18