Nokia 105 - Zásady uplatňované po predaji

background image

Zásady uplatňované po predaji

Potrebujete pomoc po zakúpení telefónu?

Pomoc a informácie získate kontaktovaním predajne, v ktorej ste telefón zakúpili.

© 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

19

background image

Informácie o jednotlivých funkciách

1 Snímky v tejto príručke sa môžu líšiť od zobrazenia na displeji vášho zariadenia.
2 Oblasť okolo antény je zvýraznená.
3 Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje signál a môže znížiť výdrž batérie pre vyšší

výkon počas prevádzky.
4

Dôležité: Toto zariadenie slúži len na používanie so štandardnou SIM kartou (pozri obrázok). Použitie nekompatibilných

SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte. O používaní

SIM karty s výrezom mini-UICC sa poraďte so svojím mobilným operátorom.

5 Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.
6 Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte

žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo headset, ktoré nie sú schválené na používanie

s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.
7

Upozornenie: Telefón môžete nastaviť tak, aby vyžadoval bezpečnostný kód. Prednastavený kód je 12345, ale môžete

ho zmeniť, aby ste si chránili svoje súkromie a osobné údaje. Pripomíname však, že keď zmeníte kód, musíte si zapamätať

nový kód, pretože spoločnosť Microsoft Mobile ho nemôže otvoriť ani obísť.