Nokia 105 - Zapnutie telefónu

background image

Zapnutie telefónu

Môžeme začať? Zapnite telefón a začnite ho používať.
1. Stlačte a podržte vypínač.

2. Čas nastavíte stláčaním navigačného tlačidla nahor alebo nadol. Stlačte tlačidlo OK.

:00

09

OK

3. Dátum nastavíte stláčaním navigačného tlačidla nahor alebo nadol. Stlačte tlačidlo OK. Telefón je

pripravený.

OK

Dátum:

.01.2013

01

© 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

7