Nokia 105 - Zmena hlasitosti

background image

Zmena hlasitosti

Zvuk môžete ovládať niekoľkými spôsobmi.
1. Hlasitosť zmeníte stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava.

Hlasitosť

2. Ku konektoru headsetu môžete pripojiť kompatibilný headset alebo iné kompatibilné zariadenie.

© 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

8

background image

3. Ak chcete počas telefonovania použiť reproduktor, zvoľte položku Reprod.. Reproduktor môžete

použiť aj vtedy, keď počúvate rádio.

Reprod.

00:15:08

987654321

© 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

9