Nokia 105 - Vstavljanje kartice SIM in baterije

background image

Vstavljanje kartice SIM in baterije

V nadaljevanju preberite, kako vstavite kartico SIM v telefon.
1. Izklopite telefon in odstranite hrbtni pokrovček.

2. Če je baterija v telefonu, jo odstranite.

3. Potisnite kartico SIM pod držalo tako, da so stiki na kartici obrnjeni navzdol.

© 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

5

background image

4. Poravnajte stike baterije in potisnite baterijo navznoter.

5. Potisnite hrbtni pokrovček navzdol, da se zaskoči.

6. Če želite vklopiti telefon, pridržite tipko

, da telefon zavibrira.