Nokia 105 - Nega naprave

background image

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko

zagotovite pravilno delovanje naprave.

© 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

19

background image

Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo

elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.

Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.

Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.

Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere

vlaga, ki jo lahko poškoduje.

Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.

Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.

Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.

Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.

Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško

kartico ali v računalnik ali si pomembne informacije zapišite.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive

posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi

kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycle.
Simbol prečrtanega smetnjaka

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in

elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske

odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno

službo ali pa obiščite spletno mesto www.nokia.com/support. Več informacij o okoljskih lastnostih naprave poiščite na spletnem

naslovu www.nokia.com/ecoprofile.