Nokia 105 - Pošiljanje in prejemanje sporočil

background image

Pošiljanje in prejemanje sporočil

Ostanite v stiku s prijatelji in sorodniki prek besedilnih sporočil.
1. Izberite Meni > Sporočila.

2. Izberite Napiši sporočilo.

3. Napišite sporočilo.

4. Izberite Možnosti > Pošlji.

5. Vnesite telefonsko številko in izberite OK. Sporočilo je poslano.

6. Če želite prebrati prejeto sporočilo, na začetnem zaslonu izberite Prikaži.

7. Če želite prebrati preostanek sporočila, pritisnite navzdol.
Pošljete lahko kratka sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila

so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali

drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem

sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

© 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

14